Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

Zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku
Dotyczy dostawy indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych.

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych do budynków przy ul. Bojańczyka 4/6 i P.O.W. 32 we Włocławku. Postępowanie zakończone wyborem wykonawcy ...
Wykonanie systemu automatyki dla kotłów WR10 i WR25 oraz systemu nadrzędnego dla ciepłowni

Przetarg dotyczy wykonania systemu automatyki dla kotłów WR 10 i WR 25 oraz systemu nadrzędnego dla Ciepłowni. Postępowanie zakończone wyborem wykonawcy ...
Zakup i montaż windy towarowo-osobowej w kominie H-160m

Przetarg na zakup i montaż windy towarowo - osobowej w kominie H - 160 m. „Postępowanie unieważniono” ...
Przetarg dotyczy dostawy indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków : Żabia 14/16, Brzeska 17,Wiejska 14 i Okrzei 72 we Włocławku

Przetarg na dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków : Żabia 14/16, Brzeska 17, Wiejska 14, Okrzei 72 we Włocławku.  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM WYKONAWCY . ...
,,Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160” – II postępowanie

Dotyczy złożenia oferty na realizację zadania pn. "Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160" - II postępowanie POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM WYKONAWCY !. ...
Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków: Celulozowa 23 i 23a, Celulozowa 29 i 29a, Chłodna 22a, Żurawia 11, Łęgska 20 we Włocławku

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków: Celulozowa 23 i 23a, Celulozowa 29 i 29a, Chłodna 22a, Żurawia 11, Łęgska 20 we Włocławku. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM WYKONAWCY. ...
Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160

Dotyczy złożenia oferty na realizację zadania pn. " Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO !!! ...
Dotyczy: złożenia oferty na realizację zadania pn. „Analiza techniczno – ekonomiczna budowy bloku wysokosprawnej kogeneracji i instalacji do termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych i osadów ściekowych”

Dotyczy: złożenia oferty na realizację zadania pn. „Analiza techniczno – ekonomiczna budowy bloku wysokosprawnej kogeneracji i instalacji do termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych i osadów ściekowych” - Postępowanie zakończone wybor ...
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa odcinka sieci ciepłowniczej od komory W3 w ulicy Papieżka do komory W13 w ulicy Duninowskiej” – Zadanie 1 Etap III”

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa odcinka sieci ciepłowniczej od komory W3 w ulicy Papieżka do komory W13 w ulicy Duninowskiej” – Zadanie 1 Etap III” - Postępowanie zakończone wyborem oferenta ...
Wykonanie ekspertyzy technicznej sieci ciepłej wody użytkowej zasilanej z grupowego węzła cieplnego ODJ Marii Konopnickiej we W-wku - II postępowanie.

Oferta dotyczy wykonania ekspertyzy technicznej sieci ciepłej wody użytkowej zasilanej z grupowego węzła cieplnego ODJ Marii Konopnickiej we Włocławku - II postepowanie. - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO !!! ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |