Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulaminu sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, opracowanie dokumentacji (w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych), dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do is ...
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, opracowanie dokumentacji (w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych), dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do is ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku w 2018 w ilości  20 000 Mg Postępowanie zostało unieważnione ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa miału węglowego  wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku w 2018 w ilości  20 000 Mg. Postępowanie zostało unieważnione ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Przetarg dotyczy dostawy 10.000 Mg miału węglowego wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku   Postępowanie zostało unieważnione ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Przetarg dotyczy dostawy 10.000 Mg miału węglowego wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku   Postępowanie zostało unieważnione ...
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOŁKI

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO WYBOREM WYKONAWCY ...
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. PŁOCKIEJ I TELIGI, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,4196 HA.

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY  UL. PŁOCKIEJ I TELIGI, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,4196 HA. ...
Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń.

"Baza" Spółka z o.o. we Włocławku wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń" Dokumentacja dot. ww. postępowania dostępna jest na stronie internetowej http://h ...
Opracowanie SIWZ i PFU oraz uzyskanie niezbędnych decyzji adm. dla przeprowadzenia procedury wyboru GWI

Przedmiot zamówienia: Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz  uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla przeprowadzenia procedury wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji pn: Dostosowanie istniejącego źr&o ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |