Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulaminu sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

UWAGA 1. Nowy identyfikator postępowania (miniPortal) - 62e34082-5534-4418-b7ea-63208183404d (załączony poniżej w pozycji 3.9a)  2. Nowy klucz publiczny (do pobrania poniżej w pozycji 3.10a). Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, oprac ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa miału węglowego  wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku w ilości  20 000 Mg. ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Przetarg na zadanie pn:”Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku”  ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |