Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

Zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku
Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń.

"Baza" Spółka z o.o. we Włocławku wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń" Dokumentacja dot. ww. postępowania dostępna jest na stronie internetowej http://h ...
Opracowanie SIWZ i PFU oraz uzyskanie niezbędnych decyzji adm. dla przeprowadzenia procedury wyboru GWI

Przedmiot zamówienia: Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz  uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla przeprowadzenia procedury wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji pn: Dostosowanie istniejącego źr&o ...
Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Przetarg dotyczy: Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO!!!  ...
Przedmiot zamówienia: Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO!!!  ...
Dotyczy dostawy indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych.

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych do budynków przy ul. Bojańczyka 4/6 i P.O.W. 32 we Włocławku. Postępowanie zakończone wyborem wykonawcy ...
Wykonanie systemu automatyki dla kotłów WR10 i WR25 oraz systemu nadrzędnego dla ciepłowni

Przetarg dotyczy wykonania systemu automatyki dla kotłów WR 10 i WR 25 oraz systemu nadrzędnego dla Ciepłowni. Postępowanie zakończone wyborem wykonawcy ...
Zakup i montaż windy towarowo-osobowej w kominie H-160m

Przetarg na zakup i montaż windy towarowo - osobowej w kominie H - 160 m. „Postępowanie unieważniono” ...
Przetarg dotyczy dostawy indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków : Żabia 14/16, Brzeska 17,Wiejska 14 i Okrzei 72 we Włocławku

Przetarg na dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków : Żabia 14/16, Brzeska 17, Wiejska 14, Okrzei 72 we Włocławku.  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM WYKONAWCY . ...
,,Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160” – II postępowanie

Dotyczy złożenia oferty na realizację zadania pn. "Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160" - II postępowanie POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM WYKONAWCY !. ...
Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków: Celulozowa 23 i 23a, Celulozowa 29 i 29a, Chłodna 22a, Żurawia 11, Łęgska 20 we Włocławku

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków: Celulozowa 23 i 23a, Celulozowa 29 i 29a, Chłodna 22a, Żurawia 11, Łęgska 20 we Włocławku. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM WYKONAWCY. ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |