Dostawa oleju napędowego grzewczego

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o zamówieniu

28 listopada 2018 r. 14:45

Remigiusz Krajewski

SIWZ

28 listopada 2018 r. 14:45

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty

28 listopada 2018 r. 14:45

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy

28 listopada 2018 r. 14:46

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

28 listopada 2018 r. 14:46

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

28 listopada 2018 r. 14:46

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. o dysponowaniu autocestern

28 listopada 2018 r. 14:47

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy

28 listopada 2018 r. 14:47

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 grudnia 2018 r. 10:08

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

28 listopada 2018 r. 14:44

Licznik odsłon :

74

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

28 listopada 2018 r. 14:44

Dodanie

Remigiusz Krajewski