Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.68.2018.ZS

Data ogłoszenia: 06.12.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 14.12.2018 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 11.12.2018 r.

11 grudnia 2018 r. 09:51

Remigiusz Krajewski

Ogłoszenie o zamówieniu

6 grudnia 2018 r. 12:36

Remigiusz Krajewski

SIWZ

6 grudnia 2018 r. 12:37

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy

6 grudnia 2018 r. 12:39

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

6 grudnia 2018 r. 12:38

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty

6 grudnia 2018 r. 12:38

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6 grudnia 2018 r. 12:38

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 4 do SIWZ - osw. o braku podstaw

6 grudnia 2018 r. 12:38

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw

6 grudnia 2018 r. 12:38

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17 grudnia 2018 r. 08:20

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

6 grudnia 2018 r. 12:35

Licznik odsłon :

420

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

6 grudnia 2018 r. 12:35

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:43

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:18

Edycja

Remigiusz Krajewski