Dostawa urzadzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.01.2019.ZS

Data ogłoszenia: 08.01.2019 r. 

Data i godzina składania ofert: 17.01.2019 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o zamówieniu

8 stycznia 2019 r. 13:41

Remigiusz Krajewski

SIWZ

8 stycznia 2019 r. 13:42

Remigiusz Krajewski

Unieważnienie postępowania

11 stycznia 2019 r. 13:11

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 8 do SIWZ - wykaz dostaw

8 stycznia 2019 r. 13:53

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

8 stycznia 2019 r. 13:42

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty

8 stycznia 2019 r. 13:42

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 3 do SIWZ zestawienie ilościowo-cenowe

8 stycznia 2019 r. 13:43

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 4 do SIWZ- zestawienie upustów

8 stycznia 2019 r. 13:43

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8 stycznia 2019 r. 13:43

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 6 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

8 stycznia 2019 r. 13:44

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 7 do SIWZ - osw. o dysp. magazynem

8 stycznia 2019 r. 13:44

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 9 do SIWZ - projekt umowy

8 stycznia 2019 r. 13:45

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

8 stycznia 2019 r. 13:31

Licznik odsłon :

184

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

8 stycznia 2019 r. 13:31

Dodanie

Remigiusz Krajewski

11 stycznia 2019 r. 13:08

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:16

Edycja

Remigiusz Krajewski