Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.62.2018.ZS

Data ogłoszenia: 04.10.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 12.10.2018 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o przetargu

4 października 2018 r. 08:00

Remigiusz Krajewski

SIWZ

4 października 2018 r. 08:00

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz robót

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

4 października 2018 r. 08:01

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

4 października 2018 r. 08:01

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

4 października 2018 r. 08:01

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. o przezn. inf.zawartych w ofercie

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 6 do SIWZ - ośw. o posiadaniu ubezp. od o.c.

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16 października 2018 r. 10:26

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

4 października 2018 r. 08:00

Licznik odsłon :

281

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

4 października 2018 r. 08:00

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:36

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:36

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:26

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:26

Edycja

Remigiusz Krajewski