Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Przetarg na zadanie pn:”Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku” 

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o przetargu

4 października 2018 r. 08:00

Remigiusz Krajewski

SIWZ

4 października 2018 r. 08:00

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz robót

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

4 października 2018 r. 08:01

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

4 października 2018 r. 08:01

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

4 października 2018 r. 08:01

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. o przezn. inf.zawartych w ofercie

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 6 do SIWZ - ośw. o posiadaniu ubezp. od o.c.

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy

4 października 2018 r. 08:02

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16 października 2018 r. 10:26

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

4 października 2018 r. 08:00

Licznik odsłon :

162

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

4 października 2018 r. 08:00

Dodanie

Remigiusz Krajewski