Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, opracowanie dokumentacji (w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych), dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do istniejącej infrastruktury, rozruch, ruch próbny oraz przekazanie do użytkowania nowej instalacji odsiarczania spalin wraz z modernizacją kanałów spalin dla istniejących 2 kotłów węglowych WR-25 ( K3 i K4), która spełniać będzie poziomy emisji zanieczyszczeń do atmosfery opisane w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2017 r.

Postępowanie zostało unieważnione

Nazwa

Data dodania

Autor

1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

8 sierpnia 2018 r. 14:18

Remigiusz Krajewski

2. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

10 sierpnia 2018 r. 14:27

Remigiusz Krajewski

Informacja z otwarcia ofert

22 sierpnia 2018 r. 08:50

Remigiusz Krajewski

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1 sierpnia 2018 r. 11:13

Zbigniew Szmajda

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19 lipca 2018 r. 08:28

Zbigniew Szmajda

SIWZ cz. I - IDW z załącznikami

13 lipca 2018 r. 11:17

Zbigniew Szmajda

SIWZ cz. II - PFU z linkiem do załączników w treści PFU

13 lipca 2018 r. 11:18

Zbigniew Szmajda

SIWZ cz. III - WZÓR UMOWY

13 lipca 2018 r. 11:19

Zbigniew Szmajda

Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dod. informacji - 02.08.2018

2 sierpnia 2018 r. 12:08

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do Wzoru Umowy - procedury odbiorowe

13 lipca 2018 r. 11:20

Zbigniew Szmajda

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27 sierpnia 2018 r. 07:40

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

13 lipca 2018 r. 10:39

Licznik odsłon :

1423

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

13 lipca 2018 r. 10:39

Dodanie

Zbigniew Szmajda

30 sierpnia 2018 r. 10:08

Edycja

Remigiusz Krajewski