Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kruszyńskiej 41 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.25.2020.ZS

Data ogłoszenia: 18.06.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:29.06.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 czerwca 2020 r. 14:46

Robert Marciniak

Ogłoszenie o zamówieniu

18 czerwca 2020 r. 13:41

Zbigniew Szmajda

SIWZ

18 czerwca 2020 r. 13:42

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

18 czerwca 2020 r. 13:43

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

18 czerwca 2020 r. 13:43

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

18 czerwca 2020 r. 13:43

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

18 czerwca 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

18 czerwca 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy

18 czerwca 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

18 czerwca 2020 r. 13:40

Licznik odsłon :

193

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

18 czerwca 2020 r. 13:40

Dodanie

Zbigniew Szmajda

19 czerwca 2020 r. 12:18

Edycja

Zbigniew Szmajda

30 czerwca 2020 r. 14:48

Edycja

Robert Marciniak