Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu

Status zamówienia: w toku

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.22.2020.ZS

Data ogłoszenia: 08.06.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:19.06.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 czerwca 2020 r. 12:07

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

8 czerwca 2020 r. 14:06

Zbigniew Szmajda

SIWZ

8 czerwca 2020 r. 14:06

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

8 czerwca 2020 r. 14:07

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

8 czerwca 2020 r. 14:07

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - zest. ilościowo-cenowe

8 czerwca 2020 r. 14:07

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8 czerwca 2020 r. 14:07

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

8 czerwca 2020 r. 14:11

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ- projekt umowy

8 czerwca 2020 r. 14:11

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

8 czerwca 2020 r. 14:05

Licznik odsłon :

76

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

8 czerwca 2020 r. 14:05

Dodanie

Zbigniew Szmajda