Dostawa oraz wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych APC

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.65.2018.ZS

Data ogłoszenia: 08.11.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 20.11.2018 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

14 listopada 2018 r. 11:03

Remigiusz Krajewski

Ogłoszenie o zamówieniu

8 listopada 2018 r. 08:28

Remigiusz Krajewski

SIWZ

8 listopada 2018 r. 08:42

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

8 listopada 2018 r. 08:43

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty

8 listopada 2018 r. 08:43

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8 listopada 2018 r. 08:43

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 4 do SIWZ - osw. o braku podstaw

8 listopada 2018 r. 08:43

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o posiad. ubezp.OC

8 listopada 2018 r. 08:43

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy

8 listopada 2018 r. 08:44

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

21 listopada 2018 r. 11:40

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

8 listopada 2018 r. 08:27

Licznik odsłon :

210

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

8 listopada 2018 r. 08:27

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:34

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:22

Edycja

Remigiusz Krajewski