Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
MPEC

MPEC

Przetarg


Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 14 we Włocławku


Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.56.2019.ZS

Data ogłoszenia: 31.07.2019 r. 

Data i godzina składania ofert: 09.08.2019 r. g 9.00Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Unieważnienie postępowania 14 sierpnia 2019 r. 08:33 166
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 7 sierpnia 2019 r. 09:03 178
Zał. nr 6 do SIWZ- projekt umowy 31 lipca 2019 r. 15:00 168
Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót 31 lipca 2019 r. 15:00 162
Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia 31 lipca 2019 r. 14:59 148
Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp. 31 lipca 2019 r. 14:59 153
Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty 31 lipca 2019 r. 14:59 153
Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ 31 lipca 2019 r. 14:59 177
SIWZ 31 lipca 2019 r. 14:59 185
Ogłoszenie o zamówieniu 31 lipca 2019 r. 14:58 182


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Zbigniew SzmajdaZbigniew SzmajdaZbigniew Szmajda
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
31 lipca 2019 r. 14:587202


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
14 sierpnia 2019 r. 08:33 Edycja Zbigniew Szmajda
31 lipca 2019 r. 14:58 Dodanie Zbigniew Szmajda
Pokaż więcej