Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 14 we Włocławku

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.56.2019.ZS

Data ogłoszenia: 31.07.2019 r. 

Data i godzina składania ofert: 09.08.2019 r. g 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

7 sierpnia 2019 r. 09:03

Remigiusz Krajewski

Ogłoszenie o zamówieniu

31 lipca 2019 r. 14:58

Zbigniew Szmajda

SIWZ

31 lipca 2019 r. 14:59

Zbigniew Szmajda

Unieważnienie postępowania

14 sierpnia 2019 r. 08:33

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

31 lipca 2019 r. 14:59

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

31 lipca 2019 r. 14:59

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

31 lipca 2019 r. 14:59

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

31 lipca 2019 r. 14:59

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

31 lipca 2019 r. 15:00

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 6 do SIWZ- projekt umowy

31 lipca 2019 r. 15:00

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

31 lipca 2019 r. 14:58

Licznik odsłon :

473

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

31 lipca 2019 r. 14:58

Dodanie

Zbigniew Szmajda

14 sierpnia 2019 r. 08:33

Edycja

Zbigniew Szmajda