Dostawa pelletu drzewnego

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.67.2018.ZS

Data ogłoszenia: 26.11.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 05.12.2018 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o zamówieniu

26 listopada 2018 r. 10:31

Remigiusz Krajewski

SIWZ

26 listopada 2018 r. 10:32

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty

26 listopada 2018 r. 10:32

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 2 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

26 listopada 2018 r. 10:32

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 3 do SIWZ - osw. o braku podstaw

26 listopada 2018 r. 10:33

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw

26 listopada 2018 r. 10:33

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 5 do SIWZ - wzór umowy

26 listopada 2018 r. 10:33

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6 grudnia 2018 r. 12:04

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

26 listopada 2018 r. 10:31

Licznik odsłon :

173

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

26 listopada 2018 r. 10:31

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:34

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:19

Edycja

Remigiusz Krajewski