Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.61.2018.ZS

Data ogłoszenia: 05.10.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 18.10.2018 r. g. 11.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie

5 października 2018 r. 14:43

Remigiusz Krajewski

SIWZ

5 października 2018 r. 14:43

Remigiusz Krajewski

Wyjaśnienia do SIWZ - 11.10.2018 r.

11 października 2018 r. 13:01

Remigiusz Krajewski

Wyjaśnienia do SIWZ - 16.10.2018 r.

17 października 2018 r. 07:33

Remigiusz Krajewski

Wyjaśnienia do SIWZ - 17.10.2018 r.

17 października 2018 r. 09:53

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ

5 października 2018 r. 14:46

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 1 do umowy

5 października 2018 r. 14:45

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty

5 października 2018 r. 14:46

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 2 do umowy

5 października 2018 r. 14:46

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war.

5 października 2018 r. 14:47

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 4 do SIWZ- ośw. o braku podstaw do wykl.

5 października 2018 r. 14:47

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 5 do SIWZ- ośw. o inf. zawartych

5 października 2018 r. 14:48

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 6 do SIWZ - osw. o statusie

5 października 2018 r. 14:48

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz dostaw

5 października 2018 r. 14:48

Remigiusz Krajewski

Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy

5 października 2018 r. 14:48

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23 października 2018 r. 10:21

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

5 października 2018 r. 14:39

Licznik odsłon :

848

Liczba zmian :

6

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

5 października 2018 r. 14:39

Dodanie

Remigiusz Krajewski

5 października 2018 r. 14:39

Edycja

Remigiusz Krajewski

5 października 2018 r. 14:51

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:35

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:25

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:25

Edycja

Remigiusz Krajewski