Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy zbiegu ulic Zagajewskiego i Okrężnej we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: roborty budowlane

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.63.2018.ZS

Data ogłoszenia: 17.10.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 25.10.2018 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o przetargu

17 października 2018 r. 10:20

Remigiusz Krajewski

SIWZ

17 października 2018 r. 10:20

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz robót

17 października 2018 r. 10:24

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 1 do SIWZ- SOPZ

17 października 2018 r. 10:21

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

17 października 2018 r. 10:22

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

17 października 2018 r. 10:22

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

17 października 2018 r. 10:23

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. o przezn. inf.zawartych w ofercie

17 października 2018 r. 10:23

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 6 do SIWZ - ośw. o posiadaniu ubezp. od o.c.

17 października 2018 r. 10:24

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy

17 października 2018 r. 10:25

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 października 2018 r. 07:19

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

17 października 2018 r. 10:19

Licznik odsłon :

391

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 października 2018 r. 10:19

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:35

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:23

Edycja

Remigiusz Krajewski