Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 24 we Włocławku

UWAGA - Przedmiotem zamówienia nie są objęte czynności związane z opróżnianiem sieci ciepłowniczej z czynnika grzewczego oraz czynności związane z napełnieniem czynnikiem grzewczym sieci i przyłącza cieplnego. Czynności te wraz z uruchomieniem przyłącza cieplnego wykonuje gestor sieci ciepłowniczej tj. MPEC Włocławek

Postępowanie zakończone wyborem wykonawcy 

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.54.2018.ZS

Data ogłoszenia: 10.08.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 22.08.2018 r. g. 8.30

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o zamówieniu

10 sierpnia 2018 r. 06:57

Remigiusz Krajewski

SIWZ

10 sierpnia 2018 r. 06:58

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz robót

10 sierpnia 2018 r. 07:02

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 SIWZ - SOPZ

10 sierpnia 2018 r. 08:19

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

10 sierpnia 2018 r. 06:58

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

10 sierpnia 2018 r. 06:58

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

10 sierpnia 2018 r. 06:59

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. o przezn. inf.zawartych w ofercie

10 sierpnia 2018 r. 07:00

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 6 do SIWZ - ośw. o posiadaniu ubezp. od o.c.

10 sierpnia 2018 r. 07:00

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt Umowy

10 sierpnia 2018 r. 07:01

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

10 sierpnia 2018 r. 06:57

Licznik odsłon :

307

Liczba zmian :

8

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

10 sierpnia 2018 r. 06:57

Dodanie

Remigiusz Krajewski

10 sierpnia 2018 r. 07:53

Edycja

Remigiusz Krajewski

10 sierpnia 2018 r. 07:59

Edycja

Remigiusz Krajewski

10 sierpnia 2018 r. 08:14

Edycja

Remigiusz Krajewski

27 sierpnia 2018 r. 13:39

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:40

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:34

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:34

Edycja

Remigiusz Krajewski