Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.58.2018.ZS

Data ogłoszenia: 19.09.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 27.09.2018 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1 października 2018 r. 08:21

Remigiusz Krajewski

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

21 września 2018 r. 10:38

Remigiusz Krajewski

Ogłoszenie o zamówieniu

19 września 2018 r. 13:05

Remigiusz Krajewski

SIWZ

19 września 2018 r. 13:05

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

19 września 2018 r. 13:08

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 10 do SIWZ - ośw. o posiadaniu wymaganych uprawnień

19 września 2018 r. 13:12

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 11 do SIWZ - osw. o zatr. na podst. umowy o pracę

19 września 2018 r. 13:13

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 12 do SIWZ - wzór umowy

19 września 2018 r. 13:13

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty

19 września 2018 r. 13:08

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

19 września 2018 r. 13:09

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 4 do SIWZ - osw. o braku podstaw

19 września 2018 r. 13:09

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 5 do SIWZ. - ośw. o przezn. inf.

19 września 2018 r. 13:10

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 6 do SIWZ - ośw. o niezaleganiu z opłacaniem składek i podatków

19 września 2018 r. 13:11

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 7 do SIWZ - wykaz usług

19 września 2018 r. 13:11

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 8 do SIWZ. - ośw. o posiad. ubezp.

19 września 2018 r. 13:12

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 9 do SIWZ- oświadcz. o dysponowaniu co najmniej 2 grup interwencyjnych

19 września 2018 r. 13:12

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

19 września 2018 r. 13:03

Licznik odsłon :

414

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

19 września 2018 r. 13:03

Dodanie

Remigiusz Krajewski

19 września 2018 r. 13:16

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:38

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:30

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:30

Edycja

Remigiusz Krajewski