Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.60.2018.ZS

Data ogłoszenia: 02.10.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 11.10.2018 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o zamówieniu

2 października 2018 r. 07:13

Remigiusz Krajewski

SIWZ

2 października 2018 r. 07:13

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 1 do SIWZ- SOPZ

2 października 2018 r. 07:13

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty

2 października 2018 r. 07:14

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2 października 2018 r. 07:14

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 4 do SIWZ - osw. o braku podstaw

2 października 2018 r. 07:14

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 5 do SIWZ. - ośw. o przezn. inf.

2 października 2018 r. 07:14

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw

2 października 2018 r. 07:15

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

3 października 2018 r. 10:12

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15 października 2018 r. 07:54

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

2 października 2018 r. 07:12

Licznik odsłon :

388

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

2 października 2018 r. 07:12

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:38

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:38

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:27

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:27

Edycja

Remigiusz Krajewski