Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanałów spalin Nr 1,2,3 w Ciepłowni MPEC

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanałów spalin Nr 1,2,3 w Ciepłowni MPEC. Postępowanie zakończone wyborem oferenta.   Zapytanie ofertowe - pobierz Rysunki kanałów spalin Ciepłowni MPEC - pobierz ...
Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej Dyskont Czerwona torebka. Postępowanie zakończone wyborem oferenta.       ...
Złożenie oferty na remont ścian w budynku głównym Ciepłowni.

Złożenie oferty na remont ścian w budynku glównym Ciepłowni. Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Łęgskiej, Browarnej i Szpichlernej

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Łęgskiej, Browarnej i Szpichlernej. Postępowanie zakończone wyborem oferenta.   ...
Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Jodłowej 6

Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Jodłowej 6 we Włocławku. Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Oferta na opracowanie projektu technicznego modernizacji węzłów kompensacyjnych kanałów dymowych w kominie H - 160

Opracowanie projektu technicznego modernizacji węzłów kompensacyjnych kanałów dymowych w kominie H 160. Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Wybór wykonawcy na budowę sieci cieplnej z przyłączami w ul. Rzecznej

Wybór wykonawcy na budowę sieci cieplnej z przyłączami w ul. Rzecznej Ogłoszenie - pobierz Załacznik - pobierz Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Ogłoszenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości Obręb 2010 Michelin

Ogłoszenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki  372 KM 01 Obręb 2010 Michelin w drodze negocjacji cenowej. Postępowanie unieważniono. ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |