Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 2 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.02.2019.ZS Data ogłoszenia: 17.01.2019 r.  ...
Dostawa urzadzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.01.2019.ZS Data ogłoszenia: 08.01.2019 r.  Data i g ...
Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.68.2018.ZS Data ogłoszenia: 06.12.2018 r.  Data i ...
Dostawa oleju napędowego grzewczego

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.66.2018.ZS Data ogłoszenia: 28.11.2018 r.  Data i ...
Dostawa pelletu drzewnego

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.67.2018.ZS Data ogłoszenia: 26.11.2018 r.  Data i ...
Dostawa oraz wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych APC

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.65.2018.ZS Data ogłoszenia: 08.11.2018 r.  Data i ...
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

UWAGA 1. Nowy identyfikator postępowania (miniPortal) - 62e34082-5534-4418-b7ea-63208183404d (załączony poniżej w pozycji 3.9a)  2. Nowy klucz publiczny (do pobrania poniżej w pozycji 3.10a). Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, oprac ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy zbiegu ulic Zagajewskiego i Okrężnej we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: roborty budowlane Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.63.2018.ZS Data ogłoszenia: 17.10.2018 r.  ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.61.2018.ZS Data ogłoszenia: 05.10.2018 r.  Data i ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.62.2018.ZS Data ogłoszenia: 04.10.2018 r.& ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |