Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
pomoc
MPEC

MPEC

Deklaracja dostępności


Procedura postępowania podczas ewakuacji klientów interesantów niepełnosprawnych i pracowników MPEC Włocławek (BIUROWIEC)

Procedura postępowania podczas ewakuacji klientów interesantów niepełnosprawnych i pracowników MPEC Włocławek w budynku biurowca została przedstawiona w załączonych plikach u dołu strony w dwóch wersjach:

- w formacie doc. dla osób ze szczególnymi potrzebami

- w formacie pdf dla pozostałych osób

 

Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorem ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku jest Pani Mirosława Jesionowska - telefon 502 415 376 .

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku

MPEC Spółka z o.o. we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MPEC Spółka z o.o. we Włocławku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy oraz dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Szmajda
 • E-mail: zszmajda@mpec.com.pl
 • Telefon: 54 231-73-41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezez Zarządu MPEC Spółka z o.o. we Włocławku
 • Adres: Płocka 30/32
  87-800 Włocławek
 • E-mail: mpec@mpec.com.pl
 • Telefon: 54 231-73-13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku mieści się w budynku przy ul. Płockiej 30/32. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym. Od ulicy Płockiej udostępniony jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w komórkach organizacyjnych mieszczących się w budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe - ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej MPEC jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące. Strona została stworzona zgodnie ze standartami WCAG2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostepności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje: rodzaj kontrastu, rozmiar czcionki.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Załączony poniżej na liście plików plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmuje w szczególności analizę stanu zapewniania dostępności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku oraz planowane działania w zakresie poprawy tej dostępności.Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - harmonogram luty 2024 - format doc. 14 lutego 2024 r. 13:47 147
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - harmonogram luty 2024 - format pdf 14 lutego 2024 r. 13:27 143
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - harmonogram sierpień 2022 - format doc. 10 sierpnia 2022 r. 13:12 590
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - harmonogram sierpień 2022 - format pdf 10 sierpnia 2022 r. 13:10 595
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 28 lutego 2022 r. 09:20 704
Procedura postępowania podczas ewakuacji klientów interesantów niepełnosprawnych i pracowników MPEC Włocławek (BIUROWIEC) - format doc. 28 lutego 2022 r. 08:59 556
Procedura postępowania podczas ewakuacji klientów interesantów niepełnosprawnych i pracowników MPEC Włocławek (BIUROWIEC) - format pdf 28 lutego 2022 r. 08:58 543
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 31 marca 2021 r. 15:39 906


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Zbigniew SzmajdaZbigniew SzmajdaZbigniew Szmajda
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
31 grudnia 2020 r. 10:521043247


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
14 lutego 2024 r. 13:48 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
14 lutego 2024 r. 13:47 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
14 lutego 2024 r. 13:28 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
14 lutego 2024 r. 13:26 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
14 lutego 2024 r. 13:24 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
20 lipca 2023 r. 12:29 Edycja strony Zbigniew Szmajda
10 sierpnia 2022 r. 13:14 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
10 sierpnia 2022 r. 13:12 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
10 sierpnia 2022 r. 13:04 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
10 sierpnia 2022 r. 12:42 Dodanie pliku Zbigniew Szmajda
Pokaż więcej