Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Włocławek

KOMPETENCJE

 • sprawy wymienione w art. 228 i 231 Kodeksu Spółek Handlowych;
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki;
 • powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 • powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej ;
 • decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników
 • ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki
 • emisja obligacji ;
 • zatwierdzenie zasad zbywania udziałów ;
 • tworzenie funduszy celowych i specjalnych;
 • zmiana umowy spółki;
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
 • decydowanie o połączeniu  z inną Spółką lub rozwiązaniu, likwidacji Spółki oraz  tworzeniu spółek. 

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

21 grudnia 2011 r. 17:23

Licznik odsłon :

4308

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

21 grudnia 2011 r. 17:23

Dodanie

Tomasz Witczak

2 lipca 2015 r. 07:48

Edycja

Radosław Karlikowski

2 lipca 2015 r. 10:24

Edycja

Radosław Karlikowski