Zarząd Spółki

 

Andrzej Paweł Walczak - Prezes Zarządu
 
KOMPETENCJE
  • jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych  przez Zgromadzenie Wspólników;
  • reprezentuje Spółkę na zewnątrz;
  • do wykonania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić prokurentów działających łącznie lub w granicach umocowania;
  • do wykonania czynności prawnych w imieniu Spółki w przypadku jednoosobowego Zarządu upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo  lub dwóch prokurentów łącznie.
 

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

21 grudnia 2011 r. 17:25

Licznik odsłon :

5679

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

21 grudnia 2011 r. 17:25

Dodanie

Tomasz Witczak

19 grudnia 2014 r. 07:31

Edycja

Anna Paluszkiewicz

2 lipca 2015 r. 08:04

Edycja

Radosław Karlikowski

22 sierpnia 2018 r. 10:09

Edycja

Remigiusz Krajewski

19 grudnia 2018 r. 08:51

Edycja

Remigiusz Krajewski