Rada Nadzorcza

Robert Musiałkiewicz      - przewodniczący
Stanisław Pawlak            - członek
Radosław Karlikowski     - członek
 
KOMPETENCJE
 • ocenianie zgodności sprawozdania finansowego oraz rachunku zysku i strat;
 • analiza sprawozdania i wniosków Zarządu w sprawie podziału  zysku i pokrycia strat;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen i kontroli;
 • opiniowanie dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników;
 • podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników na 7 dni przed Zgromadzeniem;
 • rozpatrywanie opracowanych przez Zarząd  rocznych planów działalności Spółki;
 • rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości i występowanie z wnioskami w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników;
 • wyrażanie opinii co do celowości zaciągania przez Spółkę średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów;
 • przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów;
 • zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki;
 • wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów na okres do trzech miesięcy członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki.;
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 • rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd;nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 • nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników. 

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

21 grudnia 2011 r. 17:24

Licznik odsłon :

7257

Liczba zmian :

30

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

21 grudnia 2011 r. 17:24

Dodanie

Tomasz Witczak

31 stycznia 2012 r. 13:03

Edycja

Tomasz Witczak

13 kwietnia 2012 r. 10:09

Edycja

Tomasz Witczak

22 października 2012 r. 09:22

Edycja

Tomasz Witczak

29 października 2013 r. 14:06

Edycja

Tomasz Witczak

21 stycznia 2015 r. 13:18

Edycja

Anna Paluszkiewicz

22 stycznia 2015 r. 13:59

Edycja

Tomasz Witczak

2 lipca 2015 r. 07:53

Edycja

Radosław Karlikowski

11 grudnia 2015 r. 13:46

Edycja

Tomasz Witczak

29 grudnia 2015 r. 08:14

Edycja

Tomasz Witczak

21 listopada 2016 r. 14:25

Edycja

Anna Paluszkiewicz

27 stycznia 2017 r. 12:21

Edycja

Anna Paluszkiewicz

13 marca 2018 r. 09:18

Edycja

Remigiusz Krajewski

27 sierpnia 2018 r. 14:14

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 sierpnia 2018 r. 10:46

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 sierpnia 2018 r. 10:47

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 sierpnia 2018 r. 10:49

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 sierpnia 2018 r. 10:50

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 sierpnia 2018 r. 10:50

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 sierpnia 2018 r. 10:52

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 sierpnia 2018 r. 10:58

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 sierpnia 2018 r. 10:59

Edycja

Remigiusz Krajewski

20 grudnia 2018 r. 08:49

Edycja

Remigiusz Krajewski

28 grudnia 2018 r. 13:45

Edycja

Remigiusz Krajewski

28 grudnia 2018 r. 13:45

Edycja

Remigiusz Krajewski

28 grudnia 2018 r. 13:46

Edycja

Remigiusz Krajewski

28 grudnia 2018 r. 13:47

Edycja

Remigiusz Krajewski

28 grudnia 2018 r. 13:48

Edycja

Remigiusz Krajewski

30 lipca 2019 r. 15:08

Edycja

Zbigniew Szmajda

30 lipca 2019 r. 15:08

Edycja

Zbigniew Szmajda