Aktywa - Sprawozdania finansowe

Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Aktywa ogółem: 105 869 991,26 zł                                                        

z tego:                                                                                                  

► aktywa trwałe:       72 218 629,42 zł                                           

► aktywa obrotowe:  33 651 361,84 zł                                           

Pasywa ogółem: 105 869 991,26 zł

► kapitał własny: 70 221 941,84 zł

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 35 648 049,42 zł

 
  
 
 
Poniżej  znajdują się dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat
za lata obrachunkowe:  2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017
 

Pozostałe strony

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2017

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

2 kwietnia 2012 r. 09:25

Licznik odsłon :

12912

Liczba zmian :

66

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

2 kwietnia 2012 r. 09:25

Dodanie

Tomasz Witczak

2 kwietnia 2012 r. 09:28

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:08

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:20

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:20

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:21

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:22

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:23

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:24

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:28

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:30

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:32

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:32

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:35

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:35

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:36

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:57

Edycja

Tomasz Witczak

4 kwietnia 2012 r. 07:59

Edycja

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:21

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:21

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:24

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:45

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:46

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:50

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:52

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:53

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:53

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:54

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:54

Edycja

Tomasz Witczak

3 stycznia 2014 r. 11:19

Edycja

Tomasz Witczak

3 stycznia 2014 r. 11:20

Edycja

Tomasz Witczak

3 stycznia 2014 r. 11:20

Edycja

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:34

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:36

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:39

Edycja

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:36

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:37

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:38

Edycja

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:39

Edycja

Tomasz Witczak

3 lipca 2017 r. 13:11

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:12

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:18

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:19

Dodanie pliku

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:20

Dodanie pliku

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:23

Edycja

Anna Paluszkiewicz

4 lipca 2018 r. 11:08

Edycja

Remigiusz Krajewski

4 lipca 2018 r. 11:11

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

4 lipca 2018 r. 11:12

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:52

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 14:29

Edycja

Remigiusz Krajewski