Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

12 lipca 2019 r. 11:20

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Celulozowej dz. 15/65 KM87 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:13

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:11

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:08

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:06

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:03

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:02

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 10:59

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 10:58

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 10:58

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Usunięcie pliku

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 10:58

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Usunięcie pliku

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 10:58

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 10:57

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 10:47

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 10:00

2018

Dodanie

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 09:53

2018

Usunięcie strony

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 09:53

2018

Dodanie

Zbigniew Szmajda

11 lipca 2019 r. 14:18

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bojańczyka 1 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

11 lipca 2019 r. 14:16

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 14 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

11 lipca 2019 r. 11:26

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. POW 12 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

11 lipca 2019 r. 07:26

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Dodanie

Zbigniew Szmajda

9 lipca 2019 r. 11:02

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Towarowej 3 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lipca 2019 r. 12:02

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Zbigniew Szmajda

5 lipca 2019 r. 11:51

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Zbigniew Szmajda

4 lipca 2019 r. 12:23

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Dodanie

Zbigniew Szmajda

4 lipca 2019 r. 11:23

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Planty 3/7 oraz ul. Planty 9/13 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

3 lipca 2019 r. 14:59

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bojańczyka 1 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

3 lipca 2019 r. 11:20

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED - Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2)

Dodanie

Zbigniew Szmajda

1 lipca 2019 r. 09:54

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 14 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

27 czerwca 2019 r. 14:30

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Towarowej 3 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

27 czerwca 2019 r. 10:14

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Dodanie

Zbigniew Szmajda

27 czerwca 2019 r. 08:22

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Dodanie

Zbigniew Szmajda

26 czerwca 2019 r. 13:39

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Św. Antoniego 33 i 35 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

25 czerwca 2019 r. 13:50

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Żabiej 21/23/25 i ul. Żabiej 27 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

24 czerwca 2019 r. 13:01

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Ostrowskiej 7 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

24 czerwca 2019 r. 13:01

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Ostrowskiej 7 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

24 czerwca 2019 r. 11:42

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Zbigniew Szmajda

24 czerwca 2019 r. 11:31

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Planty 3/7 oraz ul. Planty 9/13 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

24 czerwca 2019 r. 07:39

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

17 czerwca 2019 r. 13:53

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Św. Antoniego 33 i 35 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

17 czerwca 2019 r. 13:31

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Św. Antoniego 33 i 35 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

17 czerwca 2019 r. 11:33

Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 czerwca 2019 r. 14:35

Strona główna

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 czerwca 2019 r. 14:34

Strona główna

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 czerwca 2019 r. 14:32

Strona główna

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 czerwca 2019 r. 14:31

Strona główna

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 czerwca 2019 r. 13:52

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Ostrowskiej 7 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 czerwca 2019 r. 08:38

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Św. Antoniego 33 i 35 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

12 czerwca 2019 r. 11:45

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 czerwca 2019 r. 11:42

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 czerwca 2019 r. 11:40

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 czerwca 2019 r. 11:37

Praca , Zatrudnienie

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 czerwca 2019 r. 10:12

Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 czerwca 2019 r. 10:08

Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 czerwca 2019 r. 09:30

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Żabiej 21/23/25 i ul. Żabiej 27 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

11 czerwca 2019 r. 10:42

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Ostrowskiej 7 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

11 czerwca 2019 r. 10:27

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Zbigniew Szmajda

10 czerwca 2019 r. 11:29

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Dodanie

Zbigniew Szmajda

7 czerwca 2019 r. 12:24

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 czerwca 2019 r. 12:19

Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu

Dodanie

Zbigniew Szmajda

6 czerwca 2019 r. 11:28

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Zbigniew Szmajda

30 maja 2019 r. 14:52

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2)

Edycja

Zbigniew Szmajda

30 maja 2019 r. 14:51

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2)

Edycja

Zbigniew Szmajda

28 maja 2019 r. 13:29

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

28 maja 2019 r. 13:21

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

28 maja 2019 r. 13:19

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologiczne

Edycja

Zbigniew Szmajda

28 maja 2019 r. 11:53

Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Dodanie

Zbigniew Szmajda

28 maja 2019 r. 10:34

Edycja

Zbigniew Szmajda

28 maja 2019 r. 10:33

Edycja

Zbigniew Szmajda

28 maja 2019 r. 10:32

Edycja

Zbigniew Szmajda

23 maja 2019 r. 12:48

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologiczne

Dodanie

Zbigniew Szmajda

23 maja 2019 r. 07:30

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Dodanie

Zbigniew Szmajda

21 maja 2019 r. 13:50

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Paderewskiego 4,6 i 8 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

21 maja 2019 r. 08:45

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. POW 33/35 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 maja 2019 r. 14:30

Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji kotłów

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 maja 2019 r. 14:29

Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji kotłów

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 maja 2019 r. 14:01

Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji kotłów

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 maja 2019 r. 09:49

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

16 maja 2019 r. 10:34

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej orz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Targowej 3, Targowej 8/10, Stodólnej 51 oraz Związków Zawodowych 10 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

13 maja 2019 r. 13:07

Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 maja 2019 r. 07:31

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Paderewskiego 4,6 i 8 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

8 maja 2019 r. 07:43

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. POW 33/35 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

7 maja 2019 r. 11:35

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 maja 2019 r. 11:20

Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji kotłów

Dodanie

Zbigniew Szmajda

26 kwietnia 2019 r. 14:32

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2)

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 kwietnia 2019 r. 09:34

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 kwietnia 2019 r. 08:20

Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów

Dodanie

Zbigniew Szmajda

24 kwietnia 2019 r. 10:36

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Dodanie

Zbigniew Szmajda

19 kwietnia 2019 r. 08:14

Edycja

Zbigniew Szmajda

19 kwietnia 2019 r. 08:13

Edycja

Zbigniew Szmajda

19 kwietnia 2019 r. 08:07

Edycja

Zbigniew Szmajda

19 kwietnia 2019 r. 07:19

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:24

Przebudowa bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – zabudowa kozłów oporowych w torach nr 161 i 162

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:21

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:18

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu Volkswagen Caddy

Dodanie

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:14

Usunięcie

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:13

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:13

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:09

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:07

Edycja

Zbigniew Szmajda

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |