Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

23 maja 2019 r. 12:48

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologiczne

Dodanie

Zbigniew Szmajda

23 maja 2019 r. 07:30

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Dodanie

Zbigniew Szmajda

21 maja 2019 r. 13:50

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Paderewskiego 4,6 i 8 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

21 maja 2019 r. 08:45

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. POW 33/35 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 maja 2019 r. 14:30

Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji kotłów

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 maja 2019 r. 14:29

Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji kotłów

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 maja 2019 r. 14:01

Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji kotłów

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 maja 2019 r. 09:49

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

16 maja 2019 r. 10:34

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej orz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Targowej 3, Targowej 8/10, Stodólnej 51 oraz Związków Zawodowych 10 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

13 maja 2019 r. 13:07

Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 maja 2019 r. 07:31

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Paderewskiego 4,6 i 8 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

8 maja 2019 r. 07:43

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. POW 33/35 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

7 maja 2019 r. 11:35

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 maja 2019 r. 11:20

Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji kotłów

Dodanie

Zbigniew Szmajda

26 kwietnia 2019 r. 14:32

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2)

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 kwietnia 2019 r. 09:34

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 kwietnia 2019 r. 08:20

Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów

Dodanie

Zbigniew Szmajda

24 kwietnia 2019 r. 10:36

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Dodanie

Zbigniew Szmajda

19 kwietnia 2019 r. 08:14

Edycja

Zbigniew Szmajda

19 kwietnia 2019 r. 08:13

Edycja

Zbigniew Szmajda

19 kwietnia 2019 r. 08:07

Edycja

Zbigniew Szmajda

19 kwietnia 2019 r. 07:19

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:24

Przebudowa bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – zabudowa kozłów oporowych w torach nr 161 i 162

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:21

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:18

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu Volkswagen Caddy

Dodanie

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:14

Usunięcie

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:13

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:13

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:09

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:07

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 15:05

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu

Dodanie

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 08:00

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 07:59

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 kwietnia 2019 r. 07:48

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Edycja

Zbigniew Szmajda

11 kwietnia 2019 r. 14:28

Przebudowa bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – zabudowa kozłów oporowych w torach nr 161 i 162

Dodanie

Zbigniew Szmajda

11 kwietnia 2019 r. 12:32

Przebudowa bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – zabudowa kozłów oporowych w torach nr 161 i 162

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 kwietnia 2019 r. 13:37

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 kwietnia 2019 r. 12:21

Sukcesywna dostawa wyrobów ze stali

Edycja

Zbigniew Szmajda

9 kwietnia 2019 r. 09:36

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Wiejskiej 14a/16 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

5 kwietnia 2019 r. 07:30

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Dodanie

Zbigniew Szmajda

3 kwietnia 2019 r. 09:00

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Edycja

Zbigniew Szmajda

2 kwietnia 2019 r. 08:26

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Dodanie

Zbigniew Szmajda

2 kwietnia 2019 r. 08:19

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

1 kwietnia 2019 r. 14:52

Regulamin organizacyjny obowiązujący od 27.03.2019 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

1 kwietnia 2019 r. 14:49

Schemat organizacyjny Spółki MPEC obowiązujący od 27.03.2019 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

1 kwietnia 2019 r. 13:57

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Papieżka 50b we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

1 kwietnia 2019 r. 07:52

Przebudowa bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – zabudowa kozłów oporowych w torach nr 161 i 162

Dodanie

Zbigniew Szmajda

28 marca 2019 r. 12:26

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2)

Dodanie

Zbigniew Szmajda

28 marca 2019 r. 12:05

Sukcesywna dostawa wyrobów ze stali

Dodanie

Zbigniew Szmajda

28 marca 2019 r. 08:52

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Wiejskiej 14a/16 we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

28 marca 2019 r. 08:24

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Zbigniew Szmajda

21 marca 2019 r. 09:09

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Dodanie

Zbigniew Szmajda

20 marca 2019 r. 08:14

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Dodanie

Zbigniew Szmajda

19 marca 2019 r. 14:30

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

19 marca 2019 r. 07:07

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Papieżka 50b we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

18 marca 2019 r. 13:40

Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 marca 2019 r. 11:09

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Dodanie

Zbigniew Szmajda

12 marca 2019 r. 12:38

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

11 marca 2019 r. 14:28

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

11 marca 2019 r. 14:28

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 09:00

Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 08:57

Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 08:54

Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 08:47

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 08:44

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

5 marca 2019 r. 11:03

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku Agata S.A. na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

4 marca 2019 r. 15:00

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

4 marca 2019 r. 14:57

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Usunięcie pliku

Zbigniew Szmajda

1 marca 2019 r. 14:14

Dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

28 lutego 2019 r. 14:53

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku Agata S.A. na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

27 lutego 2019 r. 09:32

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 lutego 2019 r. 14:53

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 lutego 2019 r. 14:48

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

22 lutego 2019 r. 09:32

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku Agata S.A. na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 lutego 2019 r. 09:28

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku Agata S.A. na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2019 r. 11:00

Dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2019 r. 10:54

Dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2019 r. 07:13

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynków Castoramy i Parku Handlowego A na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 lutego 2019 r. 10:24

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 lutego 2019 r. 09:03

Taryfa dla ciepła

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 lutego 2019 r. 09:03

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 20 lutego 2019 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

14 lutego 2019 r. 14:21

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

14 lutego 2019 r. 14:14

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

14 lutego 2019 r. 08:27

Schemat organizacyjny Spółki MPEC obowiązujący od 01.02.2019 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

14 lutego 2019 r. 08:22

Regulamin organizacyjny obowiązujący od 01.02.2019 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

13 lutego 2019 r. 08:42

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 14:49

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 14:41

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 14:37

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 14:24

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynków Castoramy i Parku Handlowego A na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 13:41

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 13:40

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 12:02

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2019 r. 14:45

Dostawa artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2019 r. 14:43

Dostawa artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2019 r. 14:08

Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2019 r. 14:02

Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

4 lutego 2019 r. 13:06

Dostawa urzadzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

31 stycznia 2019 r. 10:30

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 10:30

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |