Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Wykonanie rocznego badania kontrolnego AST dla automatycznego systemu (AMS) monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: usługa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.85.2019.ZS Data ogłoszenia: 30.12.2019 r.  Data i godzin ...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: usługa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.84.2019.ZS Data ogłoszenia: 18.12.2019 r.  Data i godzin ...
Dostawa pelletu drzewnego

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.83.2019.ZS Data ogłoszenia: 10.12.2019 r.  Data i godz ...
Dostawa oleju napędowego grzewczego

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.82.2019.ZS Data ogłoszenia: 09.12.2019 r.  Data i godz ...
Dostawa urządzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.81.2019.ZS Data ogłoszenia: 06.12.2019 r.  Data i godz ...
Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) - (unieważnione)

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. , oraz prowadzenia PPK z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Unieważnione ...
Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) - (unieważnione)

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. , oraz prowadzenia PPK z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Unieważnione ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Warszawskiej 15 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygniete Rodzaj zamówienia: robota budowlana Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.78.2019.ZS Data ogłoszenia: 30.09.2019 r.  Dat ...
Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.77.2019.ZS Data ogłoszenia: 25.09.2019 r.  Data i godz ...
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3iK4) oraz WR-10(K1iK2)”.

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony – ustawa Pzp Nr sprawy: NE.38.75.2019.ZS Data ogłoszenia: 20.09.2019 r.  Data i godzina składania ofert: 25.10.2019 r. g. 12.00 ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |