Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do obiektów kościelnych w rejonie ul. Prymasa Karnkowskiego we W-wku

Poniżej znajdują się linki do pobrania : http://mpec.bipgov.net/ftp/zalacznik_nr_1.zip   http://mpec.bipgov.net/ftp/zalacznik_nr_2.zip     ...
Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków

Poniżej znajdują się linki do pobrania : www.mpec.com.pl/dokumenty/Bauera_zal_1b.zip   www.mpec.com.pl/dokumenty/Bauera_zal_1a.zip   www.mpec.com.pl/dokumenty/Bauera_zal_4.zip   www.mpec.com.pl/dokumenty/Bauera_zal_3.zip   www.mpec.com.pl/dokumenty/B ...
Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków.

Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej  wraz z przyłączeniami do budynków. Poniżej znajdują się pliki do pobrania dokumentacji projektowej. www.mpec.com.pl/dokumenty/Projekt_bud_etap_II_zad_22.zip www.mpec.com.pl/dokumenty/Projekt_umowy2.zip www. ...
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanałów spalin Ciepłowni MPEC na odcinku od wentylatorów spalinowych do komina H-160

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanałów spalin Ciepłowni MPEC na odcinku od wentylatorów spalinowych do komina H-160 ...
Oferta na dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Złożenie oferty na dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usług serwisu po wdrożeniu. ...
Oferta na wykonanie dokument. projektowo-kosztowej pn. Przebudowa kompensatora U-kształtowego na magistr. 2xDN600

Złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kompensatora U-kształtowego na magistrali ciepłowniczej 2xDN600 zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Budizol w rejonie ulicy Komunalnej we Włocławku. ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c   Pliki do pobrania: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załacznik nr 3 Załącznik nr 4 ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |