Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej.     Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o., c.w.u. i wentylacji) Dokumentacja - POBIERZ Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Wykonanie opracowania pn.

Wykonanie opracowania pn. "Analiza techniczno - ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED" Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 25

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 25. Postępowanie zakończone wyborem oferenta.   ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.).  Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Dostawa materiałów biurowych do obsługi administracyjnej

Dostawa materiałów biurowych do obsługi administracyjnej - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO ...
Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników energii cieplnej

Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników energii cieplnej.         Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

 Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.) - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM OFERENTA ...
Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym

Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym.  Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |