Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulaminu sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Przetarg na zadanie pn: „Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych” ...
Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki

Przetarg na zadanie pn: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC”  ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 24 we Włocławku

Przedmiotem zamówienia jest budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku  przy ul. Łęgskiej 24 we Włocławku UWAGA - Przedmiotem zamówienia nie są objęte czynności związane z opróżnianiem sieci ciepłowniczej z czynnika grzewczego oraz czynności z ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bukowej 23 we Włocławku

Przedmiotem zamówienia jest budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku  przy ul. Bukowej 23 we Włocławku UWAGA - Przedmiotem zamówienia nie są objęte czynności związane z opróżnianiem sieci ciepłowniczej z czynnika grzewczego oraz czynności zwi ...
Przetarg na zadanie pn: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki”

Przetarg na zadanie pn: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki” Postępowanie zostało unieważnione ...
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, opracowanie dokumentacji (w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych), dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do is ...
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, opracowanie dokumentacji (w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych), dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do is ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku w 2018 w ilości  20 000 Mg Postępowanie zostało unieważnione ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa miału węglowego  wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku w 2018 w ilości  20 000 Mg. Postępowanie zostało unieważnione ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Przetarg dotyczy dostawy 10.000 Mg miału węglowego wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku   Postępowanie zostało unieważnione ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |