Przetarg na zadanie pn: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki”

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.46.2018.ZS

Data ogłoszenia: 06.08.2018 r. 

Data i godzina składania ofert: 14.08.2018 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

1. Odpowiedź na pytania Wykonawcy

8 sierpnia 2018 r. 14:16

Remigiusz Krajewski

Ogłoszenie o przetargu

6 sierpnia 2018 r. 12:30

Remigiusz Krajewski

SIWZ

6 sierpnia 2018 r. 12:31

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 1 - SOPZ

6 sierpnia 2018 r. 12:31

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 10 do SIWZ - ośw. o posiadaniu wymaganych uprawnień

6 sierpnia 2018 r. 12:34

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 11 do SIWZ - osw. o zatr. na podst. umowy o pracę

6 sierpnia 2018 r. 12:34

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 12 do SIWZ - projekt umowy

6 sierpnia 2018 r. 12:35

Remigiusz Krajewski

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty

6 sierpnia 2018 r. 12:31

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6 sierpnia 2018 r. 12:32

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 4 do SIWZ - osw. o braku podstaw

6 sierpnia 2018 r. 12:32

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 5 do SIWZ. - ośw. o przezn. inf.

6 sierpnia 2018 r. 12:32

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 6 do SIWZ - ośw. o niezaleganiu z opłacaniem składek i podatków

6 sierpnia 2018 r. 12:33

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 7 do SIWZ - wykaz usług

6 sierpnia 2018 r. 12:33

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 8 do SIWZ. - ośw. o posiad. ubezp.

6 sierpnia 2018 r. 12:33

Remigiusz Krajewski

Zał. Nr 9 do SIWZ- oświadcz. o dysponowaniu co najmniej 2 grup interwencyjnych

6 sierpnia 2018 r. 12:33

Remigiusz Krajewski

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

6 sierpnia 2018 r. 12:28

Licznik odsłon :

767

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

6 sierpnia 2018 r. 12:28

Dodanie

Remigiusz Krajewski

6 sierpnia 2018 r. 12:37

Edycja

Remigiusz Krajewski

14 sierpnia 2018 r. 13:01

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:32

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:32

Edycja

Remigiusz Krajewski