Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

UWAGA

1. Nowy identyfikator postępowania (miniPortal) - 62e34082-5534-4418-b7ea-63208183404d (załączony poniżej w pozycji 3.9a) 

2. Nowy klucz publiczny (do pobrania poniżej w pozycji 3.10a).

Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, opracowanie dokumentacji (w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych), dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do istniejącej infrastruktury, rozruch, ruch próbny oraz przekazanie do użytkowania nowej instalacji odsiarczania spalin wraz z modernizacją kanałów spalin dla istniejących 4 kotłów węglowych WR-25 ( K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2), które spełniać będą poziomy emisji zanieczyszczeń do atmosfery opisane w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2017 r.

UWAGA:

1. Zmieniono formularz oferty

2. Dodano zał. nr 16 do PFU - zaśw. o zg. inw. z MPZP

3. Zmieniono termin składania ofert

4. Zmieniono Wzór Umowy - cz. III SIWZ (ostateczna wersja w zał. nr 5 do pisma z dnia 06.12.2018 r.)

5. Ostatnia odpowiedź na pytania Wykonawców - pismo z dnia 11.12.2018

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Nazwa

Data dodania

Autor

1 a. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 21.11.2018 r.

22 listopada 2018 r. 09:48

Remigiusz Krajewski

1 b. Zm. formularz oferty - załącznik do pisma z dnia 21.11.2018 r.

22 listopada 2018 r. 09:49

Remigiusz Krajewski

1 c. Odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 27.11.2018 r.

27 listopada 2018 r. 12:05

Remigiusz Krajewski

1 d. Zaśw. o zg. inw. z MPZP - zał. do pisma z dnia 27.11.2018 r.

27 listopada 2018 r. 12:08

Remigiusz Krajewski

1. Ogłoszenie o zamówieniu

6 listopada 2018 r. 13:47

Remigiusz Krajewski

1ł Zał. nr 4 do pisma z dnia 06.12.2018 r.

6 grudnia 2018 r. 12:15

Remigiusz Krajewski

1e. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 29.11.2018 r.

29 listopada 2018 r. 12:07

Zbigniew Szmajda

1f. Zm. Wzór Umowy - załącznik do pisma z dnia 29.11.2018 r.

29 listopada 2018 r. 12:09

Zbigniew Szmajda

1g. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 04.12.2018 r.

5 grudnia 2018 r. 11:16

Remigiusz Krajewski

1h Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.12.2018 r.

6 grudnia 2018 r. 12:12

Remigiusz Krajewski

1i Zał. nr 1 do pisma z dnia 06.12.2018 r.

6 grudnia 2018 r. 12:13

Remigiusz Krajewski

1j Zał. nr 1 do pisma z dnia 06.12.2018 r.

6 grudnia 2018 r. 12:13

Remigiusz Krajewski

1k. Zał. nr 2 do pisma z dnia 06.12.2018 r.

6 grudnia 2018 r. 12:14

Remigiusz Krajewski

1l Zał nr 3 do pism z dnia 06.12.2018 r.

6 grudnia 2018 r. 12:14

Remigiusz Krajewski

1m Zał. nr 5 do pisma z dnia 06.12.2018 r. - ZM. wzór umowy

6 grudnia 2018 r. 12:15

Remigiusz Krajewski

1n. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 7.12.2018

7 grudnia 2018 r. 19:59

Halina Walczak

1o. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 11.12.2018 r.

11 grudnia 2018 r. 12:10

Remigiusz Krajewski

2. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 09.11.2018 r.

9 listopada 2018 r. 14:40

Remigiusz Krajewski

2a. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 29.11.2018 r.

29 listopada 2018 r. 12:05

Zbigniew Szmajda

2b. Sprostowane ogłoszenia z dnia 6.12.2018

8 grudnia 2018 r. 18:28

Halina Walczak

3. SIWZ - cz. I IDW

6 listopada 2018 r. 13:48

Remigiusz Krajewski

3.1. Załącznik nr 1 do IDW - Formularz oferty

6 listopada 2018 r. 13:48

Remigiusz Krajewski

3.10. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a2fa0aa2-c9f3-4f14-b6ce-152502e3bd58.asc (nieaktualny)

6 listopada 2018 r. 14:35

Remigiusz Krajewski

3.10a. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_62e34082-5534-4418-b7ea-63208183404d.asc (aktualny)

14 grudnia 2018 r. 14:08

Halina Walczak

3.2. Załącznik nr 2 do IDW-JEDZ - wersja xml

6 listopada 2018 r. 13:49

Remigiusz Krajewski

3.2.a. Załącznik nr 2 do IDW-JEDZ - wersja xml (ZIP)

11 grudnia 2018 r. 14:01

Halina Walczak

3.3. Załącznik nr 2a do IDW-JEDZ - wersja pdf

6 listopada 2018 r. 13:50

Remigiusz Krajewski

3.4. Załącznik nr 3 do IDW - Wzór wykazu osób

6 listopada 2018 r. 13:50

Remigiusz Krajewski

3.5. Załącznik nr 4 do IDW - Wzór wykazu wykonanych prac

6 listopada 2018 r. 13:51

Remigiusz Krajewski

3.6. Załącznik nr 5 do IDW - Wzór ośw. Wykonawcy o przyn. do grupy kapitałowej

6 listopada 2018 r. 13:51

Remigiusz Krajewski

3.7. Załącznik nr 6 do IDW - Warunki gwarancji

6 listopada 2018 r. 13:52

Remigiusz Krajewski

3.8. Załącznik nr 7 do IDW- oświadczenie o RODO

6 listopada 2018 r. 13:53

Remigiusz Krajewski

3.9. Załącznik nr 8 do IDW- identyfikator postępowania (miniPortal) oraz klucz publiczny (nieaktualny)

6 listopada 2018 r. 14:32

Remigiusz Krajewski

3.9a - Załącznik nr 8 do IDW- identyfikator postępowania (miniPortal) oraz klucz publiczny (aktualny)

14 grudnia 2018 r. 14:05

Halina Walczak

4. SIWZ - cz. II - PFU

6 listopada 2018 r. 14:35

Remigiusz Krajewski

5. SIWZ cz. III wzor_umowy

6 listopada 2018 r. 14:36

Remigiusz Krajewski

5.1. Zal._nr_2_do_wzoru_umowy_-_procedury_odbiorowe

6 listopada 2018 r. 14:37

Remigiusz Krajewski

6. Informacja z otwarcia ofert

18 grudnia 2018 r. 13:31

Remigiusz Krajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8 lutego 2019 r. 13:41

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

6 listopada 2018 r. 13:42

Licznik odsłon :

2192

Liczba zmian :

16

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

6 listopada 2018 r. 13:42

Dodanie

Remigiusz Krajewski

6 listopada 2018 r. 14:41

Edycja

Remigiusz Krajewski

22 listopada 2018 r. 09:49

Edycja

Remigiusz Krajewski

27 listopada 2018 r. 12:11

Edycja

Remigiusz Krajewski

29 listopada 2018 r. 12:10

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 grudnia 2018 r. 12:17

Edycja

Remigiusz Krajewski

7 grudnia 2018 r. 20:01

Edycja

Halina Walczak

7 grudnia 2018 r. 20:12

Edycja

Halina Walczak

8 grudnia 2018 r. 18:28

Edycja

Halina Walczak

11 grudnia 2018 r. 12:10

Edycja

Remigiusz Krajewski

11 grudnia 2018 r. 13:58

Edycja

Halina Walczak

14 grudnia 2018 r. 14:03

Edycja

Halina Walczak

14 grudnia 2018 r. 14:54

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:35

Edycja

Remigiusz Krajewski

8 lutego 2019 r. 13:40

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 13:41

Edycja

Zbigniew Szmajda